logo

Зміни свої думки - зміниш свою долю!

Що таке моди або частки в схема-терапії?


Часто, якщо людина перебуває в особливо важкій кризовій ситуації або переживає різкі зміни у думках, почуттях та поведінці, коли активними є багато різних дезадаптивних схем, схема-терапевти пропонують працювати зі схемами за допомогою моделі модів або часток. Частки - це такі режими психіки або стани активації ранніх дезадаптивних схем та коупінгів, які внутрішньо можуть відчуватися як окремі та зовсім різні частини нас самих (які часто можуть перебувати в конфлікті між собою).


В моделі модів або часток прийнято виокремлювати наступні групи:

1. Дитячі частки

Частки самотньої,  покинутої/скривдженої, приниженої/підкореної, залежної дитини.

Частки злої, опозиційної, розлюченої, імпульсивної, недисциплінованої дитини.

2. Дисфункційні батькивськи частки

Караюча батьківська частка

Вимоглива батьківська частка

3. Дисфункційні коупінг-частки

«Здатися» 
Поступливо-покірна частка


«Уникнення» 
Відсторонений захисник
Уникаючо-захисна частка
Злий захисник
Відсторонено-самозаспокоююча частка


«Гіперкомпенсація»   
Самовозвеличуюча частка
Частка, що прагне схвалення та визнання
Перфекціоністично-контролююча частка
Параноїдно-контролююча частка
Агресивно-нападаюча частка
Частка, що обманює та маніпулює
Частка «хижака»


4. Функціональні, здорові частки

Частка щасливої дитині

Здорова доросла частка


Далі представлені короткі характеристики часток. Можливо, щось з цього відгукнеться в вас?

Дисфункційні дитячі частки


Вразливість 

Самотня дитина 
Почувається  самотньою. Тому що найважливіші емоційні потреби дитини переважно не були задоволені.
Пацієнт, зазвичай, почувається емоційно спустошеним, соціально неприйнятим/ізольованим, не вартим любові, не любленим і людиною, яку взагалі не можливо любити.


Покинута/ скривджена дитина
Відчуває сильний емоційний біль і страх перед відкиненням/скривдженням. ЇЇ відчуття схожі на відчуття дитини, яка загубилась: сумна, налякана, вразлива, беззахисна, нужденна, обманута, загублена, у відчаї. Такі пацієнти справляють враження дуже вразливих, делікатних і схожих на дитину. Вони почуваються безпорадними, абсолютно самотніми і прагнуть знайти «батьків», які будуть піклуватися про них.


Принижена/ підкорена дитина 
Форма частки покинутої і скривдженої дитини. Їй притаманне менш виражене відчуття покинення/самотності, однак, замість цього вона відчуває приниження і неповноцінність, пов’язані з досвідом дитинства, отриманим в сім’ї, і за її межами.


Залежна дитина 
Почувається неспроможною виконувати обов’язки й переобтяжена тим, що повинна виконувати доросла людина. Їй притаманна тенденція до регресу. Такі люди прагнуть, щоб про них піклувались. Відсутність розвитку самостійності часто пов’язана з авторитарним стилем виховання.
Злість 

Зла дитина 
Відчуває сильну злість, роздратування, розчарування або нетерплячість тому, що основні емоційні (або фізичні) потреби зраненої дитини не були задоволені. «Повстає» проти несправедливого ставлення і виявляє гнів (придушений) неналежно. Може висовувати вимоги стосовно інших, що виглядають як забаганки, і це може відштовхувати.


Опозиційна дитина 
Форма «злої дитини»: відчуває злість, однак не виявляє її відкрито, а замість цього пасивно опирається необґрунтованими проханнями або порушеною автономії. На оточення така людина справляє враження впертої або вкрай непоступливою.


Розлючена дитина 
Їй властиве сильне відчуття гніву, яке призводить до вибухів неконтрольованої агресії (наприклад, завдати кривду іншим людям чи пошкодити речи). Така агресія виходить за межі контролю людини і скерована на те, щоб знищіти агресора, іноді у прямому значенні цього слова. Пацієнтові може бути притаманна поведінка розлюченої або неконтрольованої дитини, яка кричить на (нібито) злочинця/порушника.
Брак або відсутність дисципліни 

Імпульсивна дитина 
Характеристика цієї частки – егоїстичні та неконтрольовані дії, націлені на задоволення власних бажань та імпульсів, при цьому можливі наслідки такої поведінки для себе та інших людей абсолютно ігноруються.  У такій частці людина часто має труднощі з відтермінуванням винагород і може здаватись «зіпсованою дитиною». Також цієї частці не подобається відсутність належної кількості приємних активностей та задоволення.


Недисциплінована дитина 
Не може змушувати себе доводити до кінця рутинні та нудні завдання, швидко розчаровується і здається.

 

Дисфункційні батьківськи частки 


Покарання, критика 
 
Караюча батьківська частка 
Це інтерналізованний голос батьків або інших вихователів. Що критикує і карає людину, яка своєю чергою злиться на себе і почувається гідною покарання за наявність/вираження нормальних потреб, за це карали у дитинстві. Тон цієї частки суворий, критикуючий і невблаганний. Ознаки і симптоми цієї частки – це відраза до себе, самокритика, самозречення, самоушкодження, суїцідальні фантазії і самогубна поведінка.
Вимоги, стандарти 

Вимоглива батьківська частка 
Постійно тисне на дитину, встановлюючи надмірно високі стандарти. Дає зрозуміти, що єдиний прийнятний спосіб існування – це бути ідеальним і досягати неймовірних висот, тримати все під контролем, здобувати високий статус, бути скромним, ставити потреби інших вище від власних, бути ефективним або ж не гаяти даремно часу. Така людина вважає, що виявляти почуття або бути спонтанним  - некоректно.

  

Дисфункційні коупінг-частки

«Здатися»

Поступливо-покірна частка 
Поводиться пасивно, підпорядковано, покірно, потребує втішання, заспокоєння, завірення, критикує і «применшує» себе поряд з іншими. Така поведінка спричинена страхом перед конфліктами та відкиненням. Людина пасивно сприймає кривду, або ж просто не робить ніяких кроків задля задоволення власних здорових потреб. Обирає партнерів або моделі поведінки, які прямо підтримують згубні для людини патерни її схеми.
«Уникнення»

Відсторонений захисник 
Психологічне уникнення болю, який спричиняє схема, за допомогою емоційного відсторонення. Пацієнт «вимикає» всі емоції, віддаляється від інших, відкидає їхню допомогу і функціонує майже як робот. Ознаки й симптоми цієї частки: деперсоналізація, порожнеча, нудьга, зловживання психоактивними речовинами, переїдання, самоушкоджуюча поведінка, психосоматичні скарги та відчуття внутрішньої «порожнечі».


Уникаючо-захисна частка 
Така частка насамперед характеризується поведінкою уникнення. У цій частці людина уникає соціальних ситуацій, особливо складного характеру, і конфліктів; може загалом уникати емоцій, сильних відчуттів та видів діяльності, що спричиняють такі відчуття.


Злий захисник 
Цій частці властива так звана «стіна гніву», яка використовується, щоб захистити себе від інших людей, яких сприймає як потенційну загрозу. Також така поведінка допомагає тримати інших людей на безпечній дистанції завдяки проявам роздратування та злості. Деякі люди з цією часткою переважно лише озвучують та демонструють скарги, щоб створити відстань між собою та іншими.


Відсторонено-самозаспокоююча частка 
У цій частці люди вимикають свої емоції через залучення у види діяльності, які певним чином заспокоюють, стимулюють або відволікають їх від будь яких почуттів. Таки види поведінки, як правило, мають адиктивний (залежна поведінка) та компульсивний характер. До них належать: трудоголізм, азартні ігри, небезпечні види спорту, безладне статеве життя або зловживання психоактивними речовинами. Інша група пацієнтів вдається до «усамітнених» інтересів, які мають більш заспокійливий ефект, ніж самостимуляція. До таких видів діяльності належать комп’ютерні ігри, переїдання, перегляд телебачення та втеча у фантазії.
«Гіперкомпенсація» 

Самовозвеличуюча частка 
Такі люди поводяться зверхньо, конкурують з іншими, ганьблять, ображають інших або прагнуть здобути певний статус, щоб отримати чи утримати усе, що хочуть мати. Вони майже повністю зосереджені на собі, і не виявляють великого співчуття до потреб і почуттів інших людей. У цій частці люди демонструють зверхність та очікують особливого ставлення до себе. Вони не вважають, що повинні підкорюватись загальним правилам, яких дотримуються всі; вимагають, щоб ними захоплювались, а також вихваляються або звеличують самі себе, щоб «роздути» власне «Я».


Частка, що прагне схвалення та визнання 
Такі люди намагаються здобути увагу та схвалення інших людей за допомогою екстравагантної, неадекватної та показової поведінки. Зазвичай така поведінка є способом коупінгу до відчуття самотності та відсутності визнання.


Частка надмірного контролю 
Ця частка – спроба людини захистити себе від реальної або ймовірної загрози за допомогою надмірної пильності, постійного обдумування та надмірного контролю. Існує дві форми такої поведінки:


Перфекціоністично-контролююча частка 
Зосередження на перфекціонізмі, щоб здобути контроль та запобігти невдачам та критиці.


Параноїдно-контролююча частка 
Зосереджена на пильності, скануванні інших людей на ознаки недоброзичливого ставлення; контролюванні поведінки інших через підозрілість.


Агресивно-нападаюча частка 
Застосовує агресію та залякування, щоб отримати те, що вона хоче, або щоб захиститись від ймовірної чи реальної загрози.


Частка, що обманює та маніпулює 
Обман та маніпуляція цієї частки спрямовані на досягнення конкретної мети, яка передбачає віктімізацію, обман інших людей, або уникнення покарання. Ця частка досить часто присутня у злочинців, однак, трапляється і в деяких нарцистичних особистостей, які вдаються до обману та маніпуляцій, щоб досягати своїх цілей.


Частка «хижака» 
Ця частка зосереджена на усунення загрози, суперництва, перешкоди або ворога холодним, безжальним, прорахованим способом. Якщо агресивно-нападаючій частці властиві «гарячі» прояви агресії, то частка «хижака» характеризується холодною, безжальною агресією. Ця частка присутня тільки у психопатичних антисоціальних особистостей.

 

Функціонально здорові частки 

Частка щасливої дитини 
Відчуває мир і спокій, оскільки в цей момент базові емоційні потреби задоволені. У цієї частки людина відчуває, що її люблять, відчуває зв'язок з іншими людьми; вона задоволена, захищена, відчуває власну цінність і гідність, отримує достатньою мірою ведення і скерування від важливих людей. У цій частці людина відчуває, що її розуміють, визнають, вона впевнена в собі, компетентна, достатньою мірою самостійна, життєрадісна, сильна,  оптимістична, спонтанна, легко пристосовується до нових умов, відчуває силу й контроль.


Здорова доросла частка 
Ця частка виконує функції, притаманні дорослої людині, наприклад, як: робота, виховання і відповідальність. Здорова доросла частка проявляє інтерес і втілює приємні види діяльності: сексуальні, інтелектуальні, естетичні, та культурні інтереси, піклування про здоров’я і спортивна активність.

Що пропонується робити з частками в схема-терапії, можна дізнатися за посиланням.


За матеріалами: Lobbestael, J., van Vreeswijk, M., & Arntz, A. (2007). Shedding light on schema modes: a clarification of the mode concept and its current research status. Netherlands Journal of Psychology.